Domáce a medzinárodné platobné brány, ako to funguje, výhody a nevýhody

Publikované 01.03.2009, autor Lubos Dzurik

Podľa náročnosti je možné rozlíšiť dve úrovne náročnosti platobnej transakcie:

 • lokálna (jednobanková, vnútrobanková, intrabanková) platobná transakcia, tzn. realizovaná výlučnej klientami jednej a tej istej banky. Aby zákazník mohol zaplatiť zo svojho VUB účtu v nejakom online shope, musí mať vo VUB zriadený účet s povolenou službou internet banking a súčasne obchodník zriadenú službu pre príjem platieb na jeho účet v tejto banke. Táto služba je väčšinou bezplatná a je tak najjednoduchšia ako i najlacnejšia na implementáciu zo strany banky.
 • medzinárodná ("medzibanková") platobná transakcia, tzn. transakcia požadujúca komunikáciu s niektorou medzinárodnou platobnou inštitúciou. Príkladom je platba medzinárodnou embosovanou kartou MasterCard/Visa/American Express apod. V týchto prípadoch musí platobný systém banky v priebehu niekoľkých sekúnd overiť platnosť platiacej karty. Za prístup do medzinárodnej databázy platobných kariet platí banka poplatky a súčasne je od nej vyžadované splnenie bezpečnostných štandardov, ktoré zvyšujú cenu tohto druhu online transakcie.

A) Priebeh "vnútrobankovej" (domácej) platobnej transakcie:

Priebeh online transakcie - najjednoduchší prípad (Slovensko)

Popis jednotlivých krokov lokálnej platobnej transakcie:

 1. Zákazník zadáva on-line objednávku na vybraté tovary
 2. Pri platbe cez internet je presmerovaný na platobné rozhranie pre zvolenej banky
 3. Banka autentifikuje on-line zákazníka vyžiadaním si jeho prístupových hesiel na základe ktorých mu povolí prístup ku jeho účtu. Obchodník nezískava žiadnu informáciu o zadaných heslách alebo prihlasovacom mene, všetka komunikácia priebieha výlučne medzi bankou a zákazníkom, obchodník v nej nie je zainteresovaný. Spojenie s bankou by malo byť zabezpečené kryptovaným šifrovaním (https://www.nejakabanka.sk - Secure Protocol v názve URL linky), aby odosielané heslo/prihlasovacie meno bolo chránené pred odchytením zlomyseľnými webovými robotmi (phishing). Spôsob autentifikácie, úroveň zabezpečenia ako aj požadovaná štruktúra prenášaných dát je definovaná samotnou bankou.
 4. Banka zasiela oznam o potvrdení alebo zamietnutí platobnej transakcie klientovi.
 5. Obchodník dostáva oznam v prípade úspešnej platobnej transakcie.
 6. Obchodník odosiela/dodáva zaplatenú objednávku zákazníkovi.

B) Priebeh "medzibankovej" (medzinárodnej) platobnej transakcie:

Priebeh medzinárodnej platobnej transakcie

Popis jednotlivých krokov medzibankovej platobnej transakcie:

 1. Zákazník zadáva on-line objednávku na vybraté tovary
 2. Pri platbe cez internet je presmerovaný na platobné rozhranie pre zvolenej banky
 3. Banka autentifikuje on-line zákazníka vyžiadaním si čísla jeho embosovanej karty, dátumu expirácie karty a bezpečnostného kódu karty. Obchodník nezískava žiadnu informáciu o zadaných autentifikačných údajoch, prenos informácií je zabezpečený kryptovaným (väčšinou) 128-bitovým šifrovacím kľúčom (SSL).
 4. Banka zasiela údaje do Medzinárodného Autorizačného Centra, ktoré potvrdí alebo nepotvrdí platnosť karty a dostatok prostriedkov na účte klienta.
 5. Banka zasiela oznam o potvrdení alebo zamietnutí platobnej transakcie.
 6. Obchodník aj zákazník dostávajú oznam v prípade úspešného priebehu platobnej transakcie.
 7. Obchodník odosiela/dodáva zaplatenú objednávku zákazníkovi.

Výhody, resp. nevýhody implementácie domáceho versus medzinárodného platobného rozhrania:

  lokálna "jednobanková" platobná transakcia medzinárodná platobná transakcia
Náklady u obchodníka pri zriadení služby
väčšinou žiadne väčšinou žiadne
Náklady u obchodníka za každú transakciu
väčšinou žiadne 2 - 4 % z objemu transakcie alebo paušálny poplatok
Podmienky implementácie
obchodník má zriadený účet v danej banke (internet merchant account) a prevádzkuje online obchod obchodník má zriadený účet v danej banke (internet merchant account) a prevádzkuje online obchod
Cieľový segment trhu obchodníka
domáci odberatelia vlastniaci účet zriadení v tej istej banke s aktivovanou službou Internet Banking medzinárodná klientela alebo domáci odberatelia platiaci medzinárodnou platobnou (embosovanou) kartou

Zhrnutie:

 • Pokiaľ obchodník chce predávať cez svoj online shop len domácim odberateľom, mal by si vybrať 2-4 majoritné banky a implementovať domáce platobné rozhrania každej z nich. Jeho náklady za zriadenie služby ako aj za jednotlivú transakciu sú minimálne, nevýhodou je nutnosť spravovať účty vo viacerých bankách. Ide o implemenáciu viacerých lacných rozhraní.
 • Pokiaľ sú cieľovým trhom zahraniční zákazníci, potom by si mal online obchodník zriadiť medzibankové platobné rozhranie. Pokryje tak súčasne domácich ako aj zahraničných odberateľov, avšak za výrazne vyššie náklady za jednotlivú transakciu. Väčšinou postačí zriadiť jedno platobné rozhranie. Ide o implementáciu jedného - dvoch drahých rozhraní.

Váš komentár..
Email bude prepísaný napr. na [michal AT gmail DOT com]
Pozn.: Urážlivé alebo nesúvisiace komentáre budú odstránené.
Zadajte prosím výsledok z vyššie uvedeného obrázku.