Technická podpora

Po dodaní a inštalácii aplikácie poskytujem možnosť technickej podpory pre dodanú aplikáciu. Táto zahŕňa:

  • konzultácie so zákazníkom v prípade problémov, analýza príčin a navrhnutie riešenia
  • osobná inštalácia aplikácie, resp. podpora na diaľku (napr. cez Skype)
  • dodanie upgrade aplikácie
  • úprava dodanej aplikácie podľa individuálnych potrieb zákazníka
  • úprava grafického dizajnu aplikácie
  • školenie zamestnancov zákazníka

Pre zistenie ceny konkrétnej služby pozrite Cenník a licenčné podmienky pre konkrétny produkt.