Cenník a licenčné podmienky

Produkt "Inventory Manager" je distribuovaný na základe vlastníckej licencie.

Licencia:

  • Oprávňuje odberateľa na využívanie inštalovanej aplikácie pre neobmedzený počet záznamov majetku, pohybov, dodávateľov a zostáv.
  • Oprávňuje kupujúceho na možnosť získať technickú podporu na zvolené obdobie.
  • Vlastníkom software a autorských práv produktu zostáva dodávateľ.
  • Zakazuje kupujúcemu distribuovať alebo sprístupniť produkt alebo jeho časti iným právnickým alebo fyzickým osobám.

Cenník inštalácie pre Inventory Manager

A. Inventory Manager - Cenník individuálnej inštalácie
Cena licencie pre 1 server*
Možnosti platby budú upresnené emailom po dohodnutí technických detailov inštalácie.
300 EUR
 
Neobmedzený počet záznamov na karte:
• hospodárskych stredísk
• kancelárií
• kategórií
• typov majetku
• dodávateľov
• užívateľov
• položiek inventára
• pohybov majetku
• zostáv
Modul Export
Modul Import
Modul Administrácia
Modul Manažment prístupových oprávnení užívateľov
Modul Test prostredia a Unit testy
Inštalácia súbežne testovacieho a produkčného prostredia
Podpora pre fullindexové vyhľadávanie súčasne v celej databáze (fuzzy search)
Automatické vyhľadanie výdavkového protokolu naskenovaným barkódom
Podpora tlače barkódov na odovzdávacie protokoly
Modul Multilanguage (anglicky, slovensky)
Technická podpora pri prvej inštalácii

* Licencia je viazaná na samostatný server s vlastnou databázou. Ku jednému serveru môžu zamestnanci pristupovať z neobmedzeného počtu prehliadačov v rámci intranetu, resp. internetu. V prípade evidencie inventára pre viaceré pobočky spoločnosti (oddelené právnické osoby) je potrebné zakúpiť potrebný počet licencií s uplatniteľnými množstevnými zľavami.

 
B. Cenník súvisiacich výkonov nezahrnutých v cene licencie
1. Technická podpora pre riešenie problémov nezavinených dodávateľom 10 EUR / hod.
2. Rozšírená technická podpora (mesačný paušál) 25 EUR / mesiac
3. Individuálne vývojové práce podľa špecifických potrieb zákazníka
10 EUR / 1 hod.
9 EUR > 50 hod.
8 EUR > 100 hod.
4. Dodanie a inštalácia nových verzií programu (upgrades) 25 EUR / mesiac
5. Osobná inštalácia programu u zákazníka individuálna cenová ponuka
6. Lokalizácia aplikácie do jazyka nedodávaného v základnej inštalácii 50 EUR
7. Školenie (max. 5 zamestnancov) individuálna cenová ponuka

Máte otázku alebo záujem o predbežnú kalkuláciu? Kontaktujte nás alebo si vyskúšajte online demo prezentačnú inštaláciu Inventory Managera.