Technológie

Publikované 04.06.2011, autor lubosdz

Prehľad najčastejšie využívaných technológií pri implementácii distribuovaných riešení. Najčastejšou kombináciou je PHP5.2+ v kombinácii s niektorou RDBMS (mySQL, MSSQL, Oracle).

Webové servere

Programovacie / scriptovacie jazyky

Databázy / RDBMS

Virtualizácia

Versionovacie systémy (SCM)

Unit Testing