Web development

Publikované 15.06.2011, autor lubosdz

Na základe konzultácií so zákazníkom navrhujem a realizujem vývoj internetových aplikácií, využiteľných aj pre desktopové inštalácie využiteľné napr. v rámci firemného intranetu.

• ekonomicky orientovaný software

Primárne sa orientujem na vývoj a dodávku aplikácií využívaných pri vyhodnocovaní alebo správe firemných procesov. Príkladom je aplikácia Inventory Manager umožňujúca nezávislú správu majetkového inventára spoločnosti, analýzu životného cyklu inventára, pokročilý reporting a integrácia s aplikáciami tretej strany.

• databázové aplikácie (databaseware)

Potrebujete vytvoriť databázový systém pre správu zákazníkov, evidenciu dochádzky zamestnancov alebo ekonomickú správu stavebného objektu? Na základe konzulácií s klientom navrhnem a dodám aplikácie od jednoduchej správy databázy prostredníctvom GUI rozhrania (vkladanie, odstraňovanie, export záznamov) až po komplexné databázové produkty (SOAP server, generácia PDF dokumentov, exporty - importy, analytické nástroje s podporou infografiky apod.).

• vyhľadávacie fulltextové aplikácie

Pre existujúce ako aj nové portále implementujem vyhľadávacie fulltext algoritmy pre vyhľadávacie nástroje ako napr. Apache Lucene, Sphinx, Solr alebo GSA (Google Search Appliance). Podľa náročnosti analýzy a implementácie môže ísť buď o integráciu s existujúcou portálovou infraštruktúrou alebo úplne novú nezávislú integráciu postavenú napr. na báze PHP frameworku (napr. Yii, Zend Framework).

• webové služby

Integrujem a vyvíjam webové služby (SOAP / REST server, XML-RPC) podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Samozrejmosťou je integrácia autentifikačných mechanizmov, inštalácia SSL certifikátov apod. pre zabezpečenie autorizovaného prístupu do infraštruktúry spoločnosti.

Pozrite si cenník alebo mi napíšte »