Požiadavky na inštaláciu

Všetky aplikácie boli navrhnuté s cieľom čo najnižších požiadaviek na operačné prostredie a čo najširšiu databázovú kompatabilitu. Každú aplikáciu je možné inštalovať v akomkoľvek prostredí schopnom prevádzkovať PHP.

Požiadavky na inštaláciu:

 1. operačný systém (windows alebo linux)
 2. webový server (apache, lighttp, IIS*)
 3. PHP 5.1+
   Potrebné rozšírenia:
  • mbstring
  • openssl
  • gd
  • iconv
  • simpleXML
  • zlib
  • PDO - podľa zvolenej databázy jedna z nasledujúcich: pdo_mssql, pdo_mysql, pdo_oci, pdo_pg
 4. databáza (mySQL 4.1+, Microsoft SQL Server 2005+, postgreSQL 7+, oracle 8+)
 5. internetový prehliadač (Firefox 2.5+, Internet Explorer 7+, Opera 9+, Safari 4+, Chrome)

* Pre IIS nie je poskytovaná servisná podpora. Aplikácia síce bude fungovať, avšak neodporúča sa kvôli obtiažnej detekcii problémov.

Alternatívnou možnosťou je taktiež dodávka virtuálneho zariadenia s už predinštalovaným prostredím a databázou (VMWare, príp. VirtualBox). V takomto prípade nemusíte nič inštalovať - aplikácia bude dodaná spolu s operačným prostredím ako stiahnutý samostatný súbor.