Čo umožňuje CarBooker

 • získať okamžitý prehľad o stave rezervácií s možnosťou tlače do PDF
 • zákazníkovi ponúka len automobily voľné v požadovanom čase prenájmu
 • automaticky identifikuje verných zákazníkov prostredníctvom zadaných kontaktných údajov - možnosť automatické uplatnenia zľavy verného zákazníka
 • umožňuje spravovať zákazníkov - vytvárať, upravovať, resp. zakázať príjem objednávok od konkrétneho zákazníka
 • umožňuje okamžité nastavenie ceny prenájmu konkrétneho automobilu
 • automaticku vypočíta cenu prenájmu na požadované obdobie vrátane ceny doplnkových služieb - zákazník vidí cenu objednávaných služieb už v momente zadania objednávky
 • podporuje manažment akcií a zliav. V ktoromkoľvek okamihu môžete vypnúť alebo zapnúť akciovú ponuku, resp. upraviť jej cenu.
 • pri zadaní rezervácie obdrží zákazník aj majiteľ požičovne notifikujúci email
 • po potvrdení rezervácie obdrží zákazník potvrdzujúci email
 • podpora pre špeciálnu doplnkovú službu - odvoz na letisko/vyzdvihnutie na letisku
 • CarBroker je nezávislý od grafického dizajnu, tzn. môže byť implementovaný pre akýkoľvek dizajn, resp. grafickú šablónu
 • podpora multijazyčnosti
 • podpora generácie a archivácie PDF zmlúv

CarBooker - Administrátorské menu

Systémové požiadavky na inštaláciu

 • PHP 5.1+
 • zvolená databáza (mySQL, SQLite, Microsoft SQL Server 2005+, Oracle, PostgreSQL)