CarBooker - Rezervačný online systém pre autopožičovne

CarBooker je B2B produkt umožňujúci prehľadný manažment prenajímaných automobilov. Je určený pre majiteľov autopožičovní ponúkajúcich svoje vozidlá a doplnkové služby na prenájom prostredníctvom internetu.

Architektúra aplikácie a prostredia

Základnú architektúru rezervačného systému CarBooker zobrazuje nasledujúca schéma:

Základná architektúra rezervačného systému CarBooker

Obr. 1: Základná architektúra rezervačného systému CarBooker