Štúdia - Daňové priznania online v roku 2012

Prostredníctvom iPDF formulárov si v období január - jún vytvorilo daňové priznania bezplatne online takmer 14.000 daňovníkov. Detailné štatistiky sú uvedené nižšie.

Najzávažnejším problémom pri ich vytváraní v roku 2012 bola nemožnosť overiť správnosť výpočtov. Daňový úrad stiahol zo svojho webu javascriptovú aplikáciu pre vyplnenie formulára online, aplikácia eDane bola aktualizovaná pre daňové priznania 2012 až koncom februára, účtovné aplikácie (KROS, ..) dodali moduly pre daňové priznania taktiež až približne v polovici februára a niekoľko oslovených subjektov zaoberajúcich sa daňovým poradenstvom nemalo záujem o prekontrolovanie správnosti výpočtov z dôvodu časovej vyťaženosti.

Napriek uvedeným komplikáciám boli iPDF daňové priznania spustené online ako prvé na slovenskom internete v druhej polovici januára.

Infografika - Štatistika daňových priznaní za zdaňovacie obdobie 2011

Celkovo bolo v období od začiatku februára do konca marca 2012 vytvorených:

  • 7204 daňových priznaní pre fyzické osoby typu A
  • 6737 daňových priznaní pre fyzické osoby typu B
  • 3579 potvrdení pre daňové priznanie pre fyzické osoby typ B
  • 3455 potvrdení pre daňové priznanie pre fyzické osoby typ A

Počet inicializovaných formulárov (návštevnosť)

v období 05.02.2012 - 02.04.2012, celkom 41126

Počet inicializovaných formulárov - daňové priznanie 2012

Počet vytvorených PDF dokumentov

v období 05.02.2012 - 02.04.2012, celkom 19618

Počet vytvorených PDF dokumentov - daňové priznanie 2012

Počet stiahnutých PDF dokumentov

v období 05.02.2012 - 02.04.2012, celkom 17350

Počet stiahnutých PDF dokumentov - daňové priznanie 2012

Počet PDF dokumentov odoslaných na email

v období 05.02.2012 - 02.04.2012, celkom 5203

Počet PDF dokumentov odoslaných na email - daňové priznanie 2012