Prípadová štúdia - Daňové priznanie online (2011)

Aplikácia iPDF bola prvý krát použitá pre riešenie problému s generáciou daňových priznaní online v roku 2011.

Daňové riaditeľstvo SR pristúpilo v roku 2011 ku novému spôsobu vytvárania daňových priznaní. Pôvodný online formulár postavený na báze javascriptov, ktorý s väčšími či menšími problémami fungoval v predošlých rokoch bol stiahnutý zo stránok daňového úradu a nahradený desktopovou aplikáciou sťahovanou a inštalovanou z internetu priamo do počítača daňovníka. Dodávateľ riešenia si zrejme neuvedomil, že už len samostné administrátorské oprávnenie na inštaláciu programu nemá väčšina počítačových užívateľov:-)

To bol pôvodný motív pre vznik riešenia iPDF. iPDF odstraňuje všetky problémy, ktoré sa vyskytovali v predošlých rokoch pri podávaní daňových priznaní online. Je interaktívnou kalkulačkou schopnou vygenerovať komplexné daňové priznanie online, nevyžaduje nič okrem prístupu na internet a vytvorené dokumenty sú pre užívateľa okamžite k dispozícii.

Aplikácia iPDF bola prvý krát spustená do prevádzky online v polovici februára 2011, avšak bez SEO optimalizácie, nakoľko odlaďovanie aplikácie a vývoj riešenia ešte stále nebol ukončený. Plnohodnotné nasadenie aplikácie možno datovať až približne do polovice marca 2011 - online bolo uvedené aj druhé tlačivo (daňové priznanie typu A popri už spustenom priznaní typu B, vrátane potvrdení o podaní daňového priznania).

Pre názornú predstavu - porovnanie časovej náročnosti pre vytvorenie iPDF formulárov:

  • pre vytvorenie iPDF formuláru pre Daňové priznanie typu B bolo potrebných cca 20-25 hodín práce
  • pre vytvorenie iPDF formuláru pre Daňové priznanie typu A bolo potrebných cca 10-15 hodín práce

Vyhodnotenie - počet vytvorených priznaní

V priebehu necelých 3 týždňov od odladenia aplikácie a spustenia obidvoch daňových formulárov online (tzn. od 13.03.2011) do konca marca 2011 si daňové priznanie typu A alebo B vytvorilo približne 550 daňovníkov.

Do konca júna 2011 si dodatočné, opravné alebo odložené riadne daňové priznanie vytvorilo ďalších cca 250 daňovníkov.

V porovnaní s celkovým počtom daňovníkov na Slovensku je to síce zanedbateľné percento, avšak vzhľadom k faktu, že iPDF aplikácia nemala nikdy podporu marketingovej SEO kampane, ani URL odkazy z iných stránok, je to pomerne zaujímavé číslo. Dôležitým ukazovateľom bol aj stabilne stúpajúci denný nárast generovaných tlačív ako aj pozitívna emailová odozva od užívateľov - okrem upozornenia na niekoľko nedostatkov sa súčasne aj väčšina vyjadrila ku aplikácii pozitívne.

Vyhodnotenie - riešenie pre Daňové riaditeľstvo SR

Počas daného obdobia bolo zároveň potvrdené, že technológia AJAX umožňuje veľmi rovnomerné rozloženie záťaže servera. Odhadnutý potenciál maximálneho počtu vytvorených tlačív online hoci i pre bežný PHP webhosting s podporou 5.3.3+ a APC cache alebo memcached je podľa môjho odhadu okolo 3000 - 3500 daňových priznaní denne na jeden server.

Nakoľko sa však jedná o vysoko nárazové obdobie sústredené prevažne na posledné 2 marcové týždne, pre Daňové riaditeľstvo je optimálnym riešením prenájom niekoľkých (odhad 4-10) výkonných serverov na obdobie posledných 2-3 marcových týždňov.

Spolu s prenájmom serverov je nutné zabezpečiť aj dostatočnú šírku internetového spojenia (napr. neobmedzená konektivita ponúkaná spoločnosťou Websupport.sk) ako aj inštaláciu PHP prostredia s validným SSL certifikátom. Kvalitný webhosting dokáže tieto služby a kapacity bez problémov zabezpečiť, pričom odhad nákladov podľa súčasných cien by nemal prekročiť niekoľko stoviek EUR.

Zhrnutie

Aby sa problémy minulých rokov neopakovali, malo by daňové riaditeľstvo vypísať verejnú súťaž na prenájom serverov a širokopásmového internetu vypísať najneskôr koncom novembra a nové daňové formuláre mať pripravené aspoň v polovici decembra.

Prípadová štúdia - daňové priznanie 2011

Obr. 1: Štatistika vytvorených daňových priznaní online v období marec 2011.