Výhody iPDF formulárov pre internetového užívateľa

Internetový užívateľ vidí iPDF formulár ako štandardnú dizajnovo upravenú webovú stránku s vyznačenými poliami pre zadanie hodnôt.

Pri zadávaní hodnôt do vstupných polí sa užívateľovi zobrazujú nápomocné texty - vždy pre práve zadávané aktuálne pole. V prípade zadania nesprávnej hodnoty je pole okamžite zvýraznené a užívateľ je upozornený, že zadal nesprávnu hodnotu. Pri zadaní správnej hodnoty si môže užívateľ všimnúť, že niektoré políčka zmizli, alebo sa objavili nové, že niektoré polia prestali byť dostupné, alebo sa stali povinnými, prípadne, že hodnota v niektorých políčkach bola prepočítaná podľa práve zadanej hodnoty.

V dôsledku kontroly hodnôt zadávaných užívateľom sa minimalizuje množstvo chýb pri vyhodnocovaní tlačiva. Vďaka interaktívnemu charakteru zadávania údajov zároveň získava užívateľ pocit istoty, že ním zadaný údaj je správny.

Webový iPDF formulár

Obr. 1: Internetový užívateľ vníma formulár iPDF tlačiva ako štandardnú dizajnovo upravenú webovú stránku.

Zhrnutie - výhody iPDF formulárov z hľadiska internetového užívateľa

  1. intuitívny vstupný interface porovnateľný s bežnou webovou stránkou. Užívateľovi stačí obyčajný internetový prehliadač - nie je nutné inštalovať žiadne dodatočné aplikácie ani nastavovať dodatočné administrátorské oprávnenia.
  2. bezpečnosť a ochrana privátnych údajov je zabezpečená inštaláciou SSL certifikátu na iPDF serveri. Prenos zadaných údajov následne prebieha zabezpečeným šifrovaným spojením HTTPS.
  3. okamžitá kontrola (validácia) zadaných vstupných údajov. Ak napr. zadáte neexistujúci dátum, systém vás na to ihneď upozorní.
  4. interaktívnosť - okamžitý prepočet zadaných hodnôt. Napríklad pri zadaní mesačného preddavku sa v inom políčka ihneď objaví prepočítaná hodnota príjmu za celý rok.
  5. minimalizácia chybovosti - iPDF server za vás vyplní automaticky prepočítavané políčka. Pri vypĺňaní nemá užívateľ ku týmto poliam prístup, čím sa znižuje výskyt chybovosti. Stránka sa s každým zadaným údajom môže zmeniť - nepotrebné políčka zmiznú alebo naopak, môže pribudnúť nové políčko, ktoré predtým na stránke nebolo.
  6. možnosť okamžite vygenerovať PDF dokument, možnosť odoslať si vytvorený dokument na zadaný email alebo ho uložiť v online archíve.
  7. importovanie alebo exportovanie dát v kryptovanej forme pre prípadné neskoršie použitie.
  8. perzistencia spojenia - ukladanie (zapamätanie) zadávaných dát počas trvania spojenia s prehliadačom - ak vám vypadne na chvíľu spojenie, žiadne údaje nestratíte. Jednoduchým obnovením stránky (stlačením F5) sa vám všetky údaje znovu načítajú zo servera. Údaje sa stratia až po zatvorení celého prehliadača.
  9. prenos (automatický import) údajov do súvisiciach dokumetov. Užívateľ tak nemusí zadávať údaje dvakrát.
  10. garancia originality zadaných údajov. Nakoľko vygenerovaný PDF dokument môže byť podpísaný elektronickým certifikátom, nezmenenosť pôvodných údajov je možné overiť po otvorení PDF dokumentu a validovaním podpisujúceho certifikátu v PDF prehliadači (Adobe Acrobat Reader apod.).