iPDF - Inteligentné PDF online formuláre

Čo sú iPDF - Inteligentné PDF online formuláre?
• iPDF je webová aplikácia postavená na ajax technológii určená pre zber údajov a tvorbu elektronických dokumentov online.
• Poskytuje užívateľovi maximálny komfort a minimalizáciu chýb pri vypĺňaní formulárov online, kontroluje a predvypĺňa vstupné hodnoty a umožňuje vytvorenie a stiahnutie PDF dokumentu jediným klinutím na tlačidlo.
• Pre programátora je vytvorenie a údržba formuláru náročná približne na úrovni vytvorenia a údržby dokumentu Microsoft Excel.
• Maximalizácia komfortu pre užívateľa a minimalizácia časovej náročnosti tvorby a údržby dokumentov je garanciou nákladovo efektívneho riešenia pre akúkoľvek spoločnosť zaoberajúcou sa masovým zberom a spracovaním údajov prostredníctvom internetu.

Pre koho je iPDF Server určený?

iPDF je ideálnym riešením pre spoločnosti zaoberajúce sa masovým zberom a vyhodnocovaním sofistikovaných údajov prostredníctvom internetu. Využitie iPDF je mnohostranné - od implementácie online kalkulačiek, cez zber a vyhodnocovanie údajov až po generáciu a manažment dokumentov online.

Architektúra aplikácie a prostredia

Základnú architektúru aplikácie a prostredia zobrazuje nasledujúca schéma:

Základná architektúra aplikácie iPDF - Inteligentné online formuláre

Obr. 1: Základná architektúra aplikácie iPDF - Inteligentné online formuláre a aplikačného prostredia