Demo online

Vstup do online demo inštalácie pre Inventory Manager nájdete tu »

Získanie prístupového účtu

Pre prihlásenie do demo inštalácie je potrebné získať prihlasovacie meno a heslo. Tieto údaje vám budú odoslané na vami zadaný emailu na stránke Kontakt »

Po prihlásení do demo inštalácie získate plný prístup ku funkcionalitám najnovšieho release. Môžete vytvárať záznamy, generovať zostavy, importovať súbory a pod.

Prihlasovacia stránka demo inštalácie Inventory Managera

Obr. 1: Prihlasovacia stránka demo inštalácie Inventory Managera