Inventory Manager - Systém pre správu majetku

Čo je Inventory Manager?
"Inventory Manager je kompletné riešenie pre distribuovanú správu investičného majetku spoločnosti. S kompletnou správou hospodárskych stredísk, dodávateľov, kategórií, typov majetku, kancelárií, pohybmi majetku a generovanými správami získate okamžitý a úplný prehľad o stave inventára vašej spoločnosti."

"Inventory manager je ekonomický nástroj umožňujúci spravovať a optimalizovať majetok spoločnosti."

Pre koho je Inventory Manager určený?

Inventory Manager je ideálnym riešením pre firmy, pre ktorých je obtiažne získať okamžitý prehľad o stave majetku z vlastného informačného systému (napr. účtovníctva).

Architektúra aplikácie a prostredia

Základnú architektúru aplikácie a prostredia zobrazuje nasledujúca schéma:

Základná architektúra aplikácie Inventory Manager

Obr. 1: Základná architektúra aplikácie Inventory Manager a aplikačného prostredia