Naposledy publikované PHP články...

Pozrite si aj články v anglickom jazyku »

Platobné rozhrania (Payment Gateways)

-- Publikované 01.01.2010 --

Akcelerácia medziročnej penetrácie internetu do domácností vytvára predpoklady pre rozvoj virtuálnych obchodov. Výhody online shopov sú zrejmé - obchodník šetrí značné prostriedky na prevádzke kamenného domu, čím zvyšuje svoju cenovú konkurencieschopnosť a stáva sa atraktívnejším dodávateľom pre masový trh. Dnešnú éru rozvoja internetu by som nazval zlatým, resp. pionierským obdobím elektronického bankovníctva. Je to oblasť vyžadujúca značnú znalosť serverových technológií, bezpečnostných prvkov a komunikačných rozhraní medzi hybridnými databázovými systémami. Je preto pochopiteľné, že je v záujme bánk ako aj e-obchodníkov (eShopov) poskytnúť čo najvyšší štandard bezpečnosti a komfortu platiacim klientom. Mojím cieľom je poskytnúť prehľad, akými.. Viac »