Číslo na slovo - Prevod v PHP

Publikované 01.03.2014, autor Lubos Dzurik

Číslo na slovo - Prevod v PHP

Nižšie uvedená PHP class prevedie číslo na slová.

Kód bol prevzatý z anglickej verzie a implementuje všetky výnimky slovenského pravopisu. Je dôkazom, že slovenčina vďaka skloňovaniu značne zložitejšia, než angličtina.
(Pozn: Prevod desatinnej časti nie je implementovaný.)

Otestovať môžete napríklad na šekovej poukážke alebo zadajte číslo:

<?php
/**
* $Id$
* Helper class for converting arbitrary float number to words in slovak language
*/
class HelperString{


/**
* Original EN implementation: http://www.karlrixon.co.uk/writing/convert-numbers-to-words-with-php/
* @param float $number
* @param int $units
* @param int $level
*/
public static function number2words($number$units null$level = -1)
{
    ++
$level;
    
$hyphen      ''// in english "-", v slovencine ziadny
    
$conjunction ' '// in english ' and ' v slovencine nepouzivame
    
$separator   ' ';
    
$negative    'mínus ';
    
$decimal     ' celé ';
    
$dictionary  = array(
        
0                   => 'nula',
        
1                   => 'jeden'// jeden milion, jedna miliarda
        
2                   => 'dva'// dvojtvar dve, dve - napr. 22000 - dvadsatDVA tisic, 200 = DVE sto
        
3                   => 'tri',
        
4                   => 'štyri',
        
5                   => 'päť',
        
6                   => 'šesť',
        
7                   => 'sedem',
        
8                   => 'osem',
        
9                   => 'deväť',
        
10                  => 'desať',
        
11                  => 'jedenásť',
        
12                  => 'dvanásť',
        
13                  => 'trinásť',
        
14                  => 'štrnásť',
        
15                  => 'pätnásť',
        
16                  => 'šestnásť',
        
17                  => 'sedemnásť',
        
18                  => 'osemnásť',
        
19                  => 'devätnásť',
        
20                  => 'dvadsať',
        
30                  => 'tridsať',
        
40                  => 'štyridsať',
        
50                  => 'päťdesiat',
        
60                  => 'šesťdesiat',
        
70                  => 'sedemdesiat',
        
80                  => 'osemdesiat',
        
90                  => 'deväťdesiat',
        
100                 => 'sto',
        
1000                => 'tisíc',
        
1000000             => 'milión',   // e6
        
1000000000          => 'miliarda|miliardy|miliárd'// e9
        
1000000000000       => 'bilión',   // e12
        
1000000000000000    => 'biliarda|biliardy|biliárd'// e15
        
1000000000000000000 => 'trilión',  // e18
        // https://sk.wikipedia.org/wiki/Veľké_čísla
    
);

    if (!
is_numeric($number)) {
        return 
false;
    }

    if ((
$number >= && (int) $number 0) || (int) $number PHP_INT_MAX) {
        
// overflow
        
throw new CHttpException(500'Invalid number range - value must be between ' PHP_INT_MAX ' and ' PHP_INT_MAX.'.');
    }

    if (
$number 0) {
        return 
$negative self::number2words(abs($number));
    }

    
$string $fraction null;

    if (
strpos($number'.') !== false) {
        list(
$number$fraction) = explode('.'$number);
    }

    switch (
true) {
        case 
$number 21:
            
$dict $dictionary[$number];
            if(
$units){
                if(
$number == 1){
                    
// ludia chcu "jednosto"
                    
$dict ''// nie jedentisic, jedensto
                    
if($level <= 1){ // first loop = 0, pridame "jedno"sto na zaciatku slova
                        
if($units == 100){
                            
$dict 'jedno'// jednosto
                        
}elseif(in_array($units, [1e31e6])){
                            
$dict 'jeden'// jedentisic
                        
}elseif(in_array($units, [1e91e15])){
                            
$dict 'jedna'// jedna miliarda
                        
}
                    }
                }elseif(
$number == && in_array($units, [1e31e91e15])){
                    
$dict 'dve'// dvetisic, nie dvatisic, dve miliardy nie dva miliardy
                
}
            }
            
$string $dict;
            break;
        case 
$number 100:
            
$tens   = ((int) ($number 10)) * 10;
            
$units  $number 10;
            
$string $dictionary[$tens];
            if (
$units) {
                
$string .= $hyphen $dictionary[$units];
            }
            break;
        case 
$number 1000:
            
$hundreds  floor($number 100);
            
$remainder $number 100;
            if(
$hundreds == 1){
                
// ludia chcu "jednosto"
                
$dict ''// nie styritisic jedenstoosemdesiat, jedenstopatnast
                
if(!$level){ // jednosto na zaciatku slova
                    
$dict $dictionary[$hundreds]; // nie styritisic jedenstoosemdesiat, jedenstopatnast
                    
if($number 200){
                        
$dict 'jedno'// jednostodvanast, nie jedensto
                    
}
                }
            }elseif(
$hundreds == 2){
                
$dict 'dve'// dvesto, nie dvasto
            
}else{
                
$dict $dictionary[$hundreds];
            }
            
$string $dict $dictionary[100];
            if (
$remainder) {
                
$string .= self::number2words($remaindernull$level);
            }
            break;
        default:
            
$baseUnit pow(1000floor(log($number1000)));
            
$numBaseUnits = (int) ($number $baseUnit);
            
$remainder $number $baseUnit;
            
// SK declination
            
$append $dictionary[$baseUnit];
            if(
$baseUnit 1000){
                
$bigNumSep ' ';
                
// nesklonujeme tisicky, len milion a vyssie
                
if(in_array($baseUnit, [1e91e15])){
                    
$append explode('|'$append);
                    if(
$numBaseUnits >= && $numBaseUnits <= 4){
                        
$append $append[1]; // 2, 3, 4 miliardy, biliardy
                    
}elseif($numBaseUnits >= ){
                        
$append $append[2]; // 5,6 ... 99 miliárd, biliárd
                    
}else{
                        
$append $append[0]; // 1 miliarda, 1 biliarda
                    
}
                }else{
                    if(
$numBaseUnits >= && $numBaseUnits <= 4){
                        
$append .= 'y'// 2, 3, 4 miliony, biliony, triliony, ..
                    
}elseif($numBaseUnits >= ){
                        
$append .= 'ov'// 5,6 ... 99 milionov
                    
}
                }
            }else{
                
$bigNumSep '';
            }
            
$string self::number2words($numBaseUnits$baseUnit$level) . $bigNumSep $append;
            if (
$remainder) {
                
$string .= $remainder 100 $conjunction $separator;
                
$string .= self::number2words($remaindernull$level);
            }
            break;
    }

    if (
null !== $fraction && is_numeric($fraction)) {
        
$string .= $decimal;
        
$words = array();
        foreach (
str_split((string) $fraction) as $number) {
            
$words[] = $dictionary[$number];
        }
        
$string .= implode(' '$words);
    }

    return 
$string;
    }
}

Tip:

Ak máte inštalované PHP rozšírenie INTL, môžete využiť SPELLOUT formátovanie:

{471, spellout, '%spellout-numbering (default)'} ... štyri­sto sedemdesiat­jeden
Detail implementacie nájdete tu.


Komentáre...

Peter

24.02.2017 21:54
# 1 Odpovedať na srandošiny, čo napísal Peter    
 

Dakujem

xapo9966 AT gmail DOT com

23.04.2017 22:00
# 2 Odpovedať na srandošiny, čo napísal xapo9966 AT gmail DOT com    
 

mas tam preklep
milón .... ma byť milión
xapo

lubosdz

23.04.2017 23:40
# 3 Odpovedať na srandošiny, čo napísal lubosdz    
 

xapo9966@gmail.com wrote on 23.04.2017 22:00:
mas tam preklep
milón .... ma byť milión
xapo
Vďaka za upozornenie, opravené.

david

23.11.2017 20:34
# 4 Odpovedať na srandošiny, čo napísal david    
 

v slovenčine je to od miliona vyššie trochu inak (milion, miliarda, bilion, biliarda,...)

lubosdz

23.11.2017 21:56
# 5 Odpovedať na srandošiny, čo napísal lubosdz    
 

david wrote on 23.11.2017 20:34:
v slovenčine je to od miliona vyššie trochu inak (milion, miliarda, bilion, biliarda,...)
Aha, naozaj, vďaka za upozornenie, opravené.

david

24.11.2017 15:40
# 6 Odpovedať na srandošiny, čo napísal david    
 

lubosdz wrote on 23.11.2017 21:56:
david wrote on 23.11.2017 20:34:
v slovenčine je to od miliona vyššie trochu inak (milion, miliarda, bilion, biliarda,...)
Aha, naozaj, vďaka za upozornenie, opravené.
Teraz sa to ešte zle skloňuje "dva miliarday"

lubosdz

24.11.2017 22:18
# 7 Odpovedať na srandošiny, čo napísal lubosdz    
 

david wrote on 24.11.2017 15:40:
lubosdz wrote on 23.11.2017 21:56:
david wrote on 23.11.2017 20:34:
v slovenčine je to od miliona vyššie trochu inak (milion, miliarda, bilion, biliarda,...)
Aha, naozaj, vďaka za upozornenie, opravené.
Teraz sa to ešte zle skloňuje "dva miliarday"
Vďaka za upozornenie, opravené.

Váš komentár..
Email bude prepísaný napr. na [michal AT gmail DOT com]
Pozn.: Urážlivé alebo nesúvisiace komentáre budú odstránené.
Zadajte prosím výsledok z vyššie uvedeného obrázku.