PHP Zend certifikácia (ZCE) - áno alebo nie?

Publikované 30.10.2011, autor Lubos Dzurik

PHP Zend certifikácia (ZCE) - áno alebo nie?

Pre profesionálneho programátora je doloženie dokladu potvrdzujúceho jeho odbornú úroveň pomerne obtiažne. Programovanie vyžaduje nielen a/ technické znalosti, ale predovšetkým tzv. b/ programátorskú predstavivosť - obtiažne merateľný kvalitatívny fenomén definovateľný ako schopnosť nájsť najvhodnejšie riešenie pre potrebnú funkcionalitu pri dosiahnutí čo najnižšej potreby zdrojov z dlhodobého hľadiska. Symbiózou týchto dvoch predpokladov získate dobrého programátora.

Kvalita programátora v oblasti technických znalostí (a/) sa dá preveriť otestovaním. Avšak to, akú má predstavivosť pri nachádzaní riešení (/b) možno zistiť až s odstupom času po ukončení implementácie.

Obdržanie certifikácie od spoločnosti Zend je preto minimálne 50% záruka, že držiteľ certifikátu má šancu byť dobrým programátorom, pretože má zvládnuté technické základy (a/). Súčasne však zvládnutie technických zručností negarantuje, že držiteľ certifikátu dokáže navrhnúť dobrý dizajn aplikácie alebo viesť tím ľudí.

Možnosti absolvovania PHP Zend certifikácie na Slovensku

PHP Certifikát od spoločnosti Zend je (jediným) medzinárodne uznávaným dokladom o zložení skúšky z PHP jazyka. Jeho držiteľ je zaradený do databázy držiteľov certifikácie zvanej PHP Yellow Pages, v ktorej často hľadajú programátov prestížne medzinárodné spoločnosti.

Certifikáciu ZEND PHP zabezpečuje medzinárodné testovacie centrum Pearsom Vue prostredníctvom autorizovaných lokálnych testovacích centier. Pre Slovensko bolo v čase písania tohto článku prístupných 5 testovacích centier.

Zoznam testovacích centier Pearson Vue na Slovensku

Obr. 1 - Zoznam spoločností autorizovaných na vykonávanie testov spoločnosti Pearson Vue (ku 10/2011)

Prihlásenie na skúšku je pomerne jednoduché - postačí emailom požiadať zvolené testovacie centrum o informáciu o najbližších voľných termínoch na skúšku s kódom ZEND Certifikacia 200-500 a testovacie centrum vám oznámi voľné termíny, upresní cenu skúšky (približne 125 EUR + DPH) a spôsob platby.

Pozn: Pred registráciou na skúšku budete požiadaný o uvedenie svojho prihlasovacieho ZEND mena, preto pred požiadaním o registráciu je potrebné vytvoriť si prihlasovací účet na stránkach spoločnosti ZEND.

Ja som absolvoval skúšku s testovacom centre Soitron, Bratislava (2010), moje skúsenosti vychádzajú teda hlavne z tejto skúšky.

Všeobecne o informácie o PHP Zend certifikácii

Certifikácia Zend PHP má charakter heuristickej skúšky, tzn. neexistuje garantovaný recept na jej úspešné zloženie, nakoľko prevažnu časť otázok v teste tvoria praktické neučebnicové príklady nútiace adepta demonštrovať schopnosť správne pochopiť čítaný fragment kódu.

Predmetom skúšky môže byť čokoľvek od PHP 4.X až po 5.X. Skúška teda vyžaduje poznať aspoň základné rozdiely medzi verziami PHP4 a PHP5 (čo ja osobne považujem na zbytočné). Príprava na samotnú skúšku je teda skutočne rozsiahla - odhadol som, že začínajúci PHP nováčik by musel preštudovať približne 5-7 tisíc strán študijných materálov pre kompletnú prípravu na test.

Nakoľko však skúška je prakticky orientovaná na riešenie praktických príkladov, samotné štúdium nedokáže garantovať úspešné zvládnutie testu. Je potrebné dokázať schopnosť čítať a pochopiť fragmenty kódu - a to je schopnosť získateľná výlučne praktickým programovaním. Podľa môjho odhadu vyžaduje úspešné zvládnutie Zend certifikácie minimálne 2 roku praktického programovania vo viacerých oblastiach PHP (porozumenie OOP modelu, práca s poliami, databázou, bezpečnostné techniky, návrhové vzory & PHP streams (prúdy? - ako toto preložiť do slovenčiny? :-). Získanie certifikátu rozhodne teda nie je určené pre PHP nováčikov a hľadačov rýchlej IT kariéry:-)

Z hľadiska zamestnávateľa sú Zend PHP Yellow Pages bankou, v ktorej garantovane nájdu skúsených PHP programátorov. Samozrejme, skúsený programátor má po zaradení do PHP Yellow Pages právo požadovať vyšší plat, ako necertifikovaný programátor. Z mojich skúseností odhadujem, že platy certifikovaných PHP programátorov sa výraznejšie neodlišujú od platov napr. java programátorov.

Príprava na skúšku - odporúčaný postup

Odporúčam nasledovný postup pre prípravu na certifikačnú skúšku:

 1. prejdite si všetko z knihy [1] Zend PHP 5 Certification Study Guide 2nd Edition (2007). Doštudujte si všetko, čo vám nie je jasné.
 2. urobte si všetky vzorové testy z [2] The Zend PHP Certification Practice Test Book. Doštudujte si všetko, čo vám nie je jasné.
 3. čítajte MNOHO z online PHP manuálu - je to najaktuálnejší zdroj informácií pre PHP programátorov.
 4. robte si sami cvičné testy na všetko, čo vám nie je jasné, hlavne ak ste v danej oblasti nezískali praktické skúsenosti.
 5. niekedy je vhodné naučiť sa naspamäť zopár základných metód, napr. z DOM / SimpleXML objektu.
 6. cez Google vyhľadajte rady od iných absolventov skúšky - často natrafíte aj na vzorové príklady otázok.
 7. V čase zloženia mojej skúšky (06/2010) existovala možnosť zakúpenia tzv. mock PHP exam, kde ste si online zakúpením v ZEND online obchod vyskúšať 5 alebo 10 simulujúcich testov v cene 15 USD resp. 22 USD. Bohužiaľ, v čase písania tohto článku zdá sa už táto možnosť neexistuje:-(

Priebeh skúšky

 • Skúšku zložíte v počítačovej učebni testovacieho strediska na pridelenom počítači.
 • Na určenú hodinu prídete do centra, po preverení osobných dokladov a dokladu o zaplatení ste požiadaní o odloženie všetkých vecí do zabezpečenej skrinky a na svoje testovacie miesto odchádzate len so svojimi vedomosťami.
 • Anglický slovník nie je povolený, pero nepotrebujete, na prípadné poznámky dostanete 2 plastové podložky veľkosti A4 a fixku, ktoré sa odovzdajú po ukončení testu.
 • Celý priebeh skúšky je nahrávaný videokamerou.
 • Skúška má formu počítačového testu - na monitore sa vám zobrazí otázka s prípadnými navrhnutými odpoveďami.
 • Celá skúška trvá 90 minút a pozostáva zo 70 otázok.
 • Ak nie ste si istí svojou odpoveďou, môžete označiť otázku ako "mark for review" - po poslednej otázke vám počítač umožní otázku znovuotvoriť a zodpovedať.
 • Niektoré otázky môžu byť podobné ako v študijnej literatúre [1] - Zend PHP 5 Certification Study Guide 2nd Edition
 • Test definitívne ukončíte potvrdením "Finish reviewing the questions?". Ihneď po potvrdení uvidíte výsledok testu "PASS" alebo "FAILED".
 • V priebehu 24 - 48 hodín po úspešnom zvládnutí testu budete zaradení do databázy Zend Yellow Pages.
 • Zend uvádza, že do 6-8 týždňov od absolvovania certifikácie obdržíte oficiálny certifikát. Mne však prišiel po asi 7-8 dňoch od absolvovania skúšky s vlastnoručným podpisom Andi Gutmansa a Zeev Suraskiho:-)

Z vlastnej skúsenosti:

 • Po cca 2 mesačnej príprave (samozrejme, len víkendy:-)) mi trvalo zodpovedanie 90 otázok približne 65 minút. Na revíziu neistých odpovedí som potreboval ďalších 5-7 minút, celkovo teda cca 75 minút.
 • pokiaľ nie ste si odpoveďou istí, nestrácajte drahocenné minúty - otázku radšej označte ako "mark for review" a ihneď pokračujte nasledujúcou otázkou.
 • je veľmi vhodné ponechať si záverečných 5-10 minút na revíziu zvlášť obtiažnych otázok, nakoľko už nie ste pod takým stresom ako v priebehu testu a dokážete sa pravdepodobne lepšie sústrediť.

Záver

Získanie PHP Zend certifikátu vyžaduje pomerne poctivú prípravu. Jeho získanie je však bránou do sveta nadpriemerne platených profesionálnych PHP guruov:-) Certifikovaní PHP Zend inžinieri (ZCE - Certified Zend PHP Engineers) sú zaradení v tzv. databáze Yellow Zend Pages, v ktorej hľadajú programátorské kapacity často medzinárodné prestížne spoločnosti.

Osobne považujem však za najpozitívnejší prínos doplnenie vedomostí o PHP. Napriek mojej 8-ročnej praxi som netušil takmer nič o možnostiach PHP streamov, nemal som prehľad o otázkach PHP bezpečnosti alebo o tom, ako efektívne pracovať s XML/DOM objektmi. Aj keby som skúšku nezvládol, aj tak by som neľutoval čas venovaný príprave.

S najvyššou pravdepodobnosťou by som pokus zopakoval.

Na stiahnutie:

Súvisiace linky:


Komentáre...

Jan Petzold

01.02.2012 22:29
# 1 Odpovedať na srandošiny, čo napísal Jan Petzold    
 

I agree that it's mainly about gaining knowledge and not about the certificate itself. For me, I was really surprised about the many things I did not know about PHP - now I feeld confidednt to know all major aspects.

I also summarized some hints and thoughts about ZCE here:

http://getstreaming.wordpress.com/2012/02/01/zend-certified-engineer/

riptidetempora AT tormail DOT org

02.11.2012 20:01
# 2 Odpovedať na srandošiny, čo napísal riptidetempora AT tormail DOT org    
 

That's an awful lot of money. If it were $10 I might consider it. Anything more and it's outside of my budget, unless it includes the cost of a meal.

lubos

03.11.2012 10:11
# 3 Odpovedať na srandošiny, čo napísal lubos    
 

riptidetempora@tormail.org wrote on 02.11.2012 20:01:
That's an awful lot of money. If it were $10 I might consider it. Anything more and it's outside of my budget, unless it includes the cost of a meal.
So how much is it worth to get some well paid job?

arielicas AT gmail DOT com

01.01.2015 17:40
# 4 Odpovedať na srandošiny, čo napísal arielicas AT gmail DOT com    
 

Thanks for sharing your experience on taking ZEND Certification. I will definitely try it. By the way on your ZEND certification seal please change your link now to http://www.zend.com/en/yellow-pages/ZEND014375 : )

Thank you and more power.

lubosdz

01.01.2015 21:51
# 5 Odpovedať na srandošiny, čo napísal lubosdz    
 

arielicas@gmail.com wrote on 01.01.2015 17:40:
Thanks for sharing your experience on taking ZEND Certification. I will definitely try it. By the way on your ZEND certification seal please change your link now to http://www.zend.com/en/yellow-pages/ZEND014375 : )

Thank you and more power.
Thank you for feedback.
Uff, Zend changed global URLs without ensuring proper redirects... Thanx for pointing out.

diogoca AT gmail DOT com

14.08.2017 02:03
# 6 Odpovedať na srandošiny, čo napísal diogoca AT gmail DOT com    
 

Hi Lubos,

Any book release prevision for php7? I'm willing to start my studies but I dont have any updated sources unless oficial study guide by Zend.com

Any suggestions?
Thanks for share your experiences.

lubosdz

14.08.2017 09:18
# 7 Odpovedať na srandošiny, čo napísal lubosdz    
 

diogoca@gmail.com wrote on 14.08.2017 02:03:
Hi Lubos,

Any book release prevision for php7? I'm willing to start my studies but I dont have any updated sources unless oficial study guide by Zend.com

Any suggestions?
Thanks for share your experiences.
Hi, this article was not really about particular technical background, but more about answering the question whether it is worth or not to take ZCE exam. Having that in mind nothing really changed between PHP5 & PHP7 - one still gets valuable points into his CV with passing the exam & perhaps better paid job.
Regarding technical skill level - definitely ZCE study Guide has been adjusted for PHP7 since there is a lot of new stuff under the PHP's hood - return types, strict mode, etc.. :-) This PHP7 ZCE Guide costs about 20 USD, or check out some useful link & tips from recently blogging ZCE engineers. Good luck!

Váš komentár..
Email bude prepísaný napr. na [michal AT gmail DOT com]
Pozn.: Urážlivé alebo nesúvisiace komentáre budú odstránené.
Zadajte prosím výsledok z vyššie uvedeného obrázku.