iPDF - Inteligentné PDF formuláre

Publikované 18.02.2011, autor Lubos Dzurik

Dňa 18.02.2011 bola spustená aplikácia pre generáciu online PDF dokumentov, prístupná na stránke http://synet.sk/i-pdf/online-pdf-formulars.

Aplikácia je navrhnutá s cieľom umožniť rýchle vytvorenie a aktualizáciu online PDF dokumentov. V súčasnosti podporuje:

Ajaxovú validáciu zadaných vstupných údajov
Tzn. každá hodnota zadaná užívateľom do input elementu (text field, radio list, checkbox, textarea, dropdown select) je okamžite odoslaná na server, kde prebehne jej kontrola (validácia) a vyhodnotenie definícií.

Ak napríklad užívateľ zadá písmeno do poľa v ktorom sú očakávané len číselné hodnoty, bude užívateľ okamžite upozornený na zadanie nesprávnej hodnoty.
Prepočet formulí a vzťahov medzi vstupnými poliami
Vzťahy vstupnými poliami je možné definovať podobným spôsobom, ako medzi bunkami v MS Exceli.

Príklad:
Pole [ROCNY_PRIJEM] sa prepočíta ako 12-násobok hodnoty poľa [MESACNY_PRIJEM].
Implementácia iPDF umožňuje nastaviť vzťah [ROCNY_PRIJEM] = [MESACNY_PRIJEM]*12, pričom pole [ROCNY_PRIJEM] sa prepočíta automaticky a nebude užívateľovi prístupné, a pole [MESACNY_PRIJEM] bude mať nastavené, že akceptuje len číselnú hodnotu.

Tento prístup umožňuje významne eliminovať výskyt chybovosti v dokumente.

Okrem matematických závislostí je možné definovať aj podmienky (vzorce) pre skrytie/odkryte poľa, zprístupnenie/zneprístupnenie vstupného poľa apod.
Generáciu PDF dokumentu po správnom zadaní povinných vstupných údajov
Po stlačení tlačidla "Vygenerovať PDF" prebehne kontrola všetkých polí v dokumente. Ak nie je nájdená žiadna chyba, iPDF vygeneruje PDF dokument. Vygenerovaný súbor je možné ihneď odoslať na email, alebo stiahnuť na uloženie, prípadne vytlačiť. Za účelom overenia autentickosti pôvodných údajov môže byť dokument podpísaný certifikátom (X.509).

V súčasnosti sú pre vyplnenie prístupné 2 tlačivá online (Daňové priznanie pre daň z príjmu fyzických osôb typ B pre rok 2010, a Potvrdenie o podaní daňového priznania DzPFO B). V blízkej budúcnosti pribudnú ďalšie tlačivá.

Vyskúšajte si vyplniť tlačivo online »

 


Váš komentár..
Email bude prepísaný napr. na [michal AT gmail DOT com]
Pozn.: Urážlivé alebo nesúvisiace komentáre budú odstránené.
Zadajte prosím výsledok z vyššie uvedeného obrázku.