Platobné rozhrania (Payment Gateways)

Publikované 01.01.2010, autor Lubos Dzurik

Akcelerácia medziročnej penetrácie internetu do domácností vytvára predpoklady pre rozvoj virtuálnych obchodov. Výhody online shopov sú zrejmé - obchodník šetrí značné prostriedky na prevádzke kamenného domu, čím zvyšuje svoju cenovú konkurencieschopnosť a stáva sa atraktívnejším dodávateľom pre masový trh.

Dnešnú éru rozvoja internetu by som nazval zlatým, resp. pionierským obdobím elektronického bankovníctva. Je to oblasť vyžadujúca značnú znalosť serverových technológií, bezpečnostných prvkov a komunikačných rozhraní medzi hybridnými databázovými systémami. Je preto pochopiteľné, že je v záujme bánk ako aj e-obchodníkov (eShopov) poskytnúť čo najvyšší štandard bezpečnosti a komfortu platiacim klientom.

Mojím cieľom je poskytnúť prehľad, akými spôsobmi je možné v súčasnosti implementovať platobné rozhrania niektorých slovenských, príp. českých bánk. Fenomén nedosiahnuteľnej 100% bezpečnosti akéhokoľvek polootvoreného informačného systému je zrejme príčinou, prečo banky nie sú naklonené myšlienke zverejňovať na svojich webových stránkach detaily technickej implementácie svojho platobného rozhrania. Mojím cieľom je vniesť trochu svetla do tejto oblasti na základe vlastných skúseností a priblížiť spôsoby implementácie platobných rozhraní aj pre technicky zdatnejšiu verejnosť.