Naposledy publikované PHP články...

Pozrite si aj články v anglickom jazyku »

API ORSR.SK - Parser obchodného registra

-- Publikované 15.09.2015 --

API ORSR.SK - Parser obchodného registra Postupujúca informatizácia spoločnosti kladie nároky na dostupnosť informačných zdrojov pre tvorcov softwarových aplikácií. Ku základným zdrojom patria nepochybne verejne dostupné databázy obchodných firiem a spoločností, živnostníkov, verejné zoznamy dlžníkov odvodov a neplatičov daní apod. Obchodný register SR je primárny zdroj informácií o obchodných subjektoch SR. Bol zriadený pred niekoľkými rokmi v čase, keď vývojári podnikových a účtovných systémov neboli ešte tak ďaleko, aby dokázali integrovať služby spojené s vyhľadávaním obchodných subjektov. Dnes je situácia však iná. Dopyt po verejných spravovaných zdrojoch údajov je veľmi veľký. Vznikli spoločnosti profesionálne sa venujúce data miningu,.. Viac »

Číslo na slovo - Prevod v PHP

-- Publikované 01.03.2014 --

Číslo na slovo - Prevod v PHP Nižšie uvedená PHP class prevedie číslo na slová. Kód bol prevzatý z anglickej verzie a implementuje všetky výnimky slovenského pravopisu. Je dôkazom, že slovenčina vďaka skloňovaniu značne zložitejšia, než angličtina. (Pozn: Prevod desatinnej časti nie je implementovaný.) Otestovať môžete napríklad na šekovej poukážke alebo zadajte číslo: <?php/*** $Id$* Helper class for converting arbitrary float number to words in slovak language*/class HelperString{/*** Original EN implementation: http://www.karlrixon.co.uk/writing/convert-numbers-to-words-with-php/* @param float $number* @param int $units* @param int $level*/public static function number2words($number, $units = null, $level = -1){ ++$level; $hyphen = ''; // in english "-", v slovencine ziadny $conjunction = ' '; // in.. Viac »

PHP Zend certifikácia (ZCE) - áno alebo nie?

-- Publikované 30.10.2011 --

PHP Zend certifikácia (ZCE) - áno alebo nie? Pre profesionálneho programátora je doloženie dokladu potvrdzujúceho jeho odbornú úroveň pomerne obtiažne. Programovanie vyžaduje nielen a/ technické znalosti, ale predovšetkým tzv. b/ programátorskú predstavivosť - obtiažne merateľný kvalitatívny fenomén definovateľný ako schopnosť nájsť najvhodnejšie riešenie pre potrebnú funkcionalitu pri dosiahnutí čo najnižšej potreby zdrojov z dlhodobého hľadiska. Symbiózou týchto dvoch predpokladov získate dobrého programátora. Kvalita programátora v oblasti technických znalostí (a/) sa dá preveriť otestovaním. Avšak to, akú má predstavivosť pri nachádzaní riešení (/b) možno zistiť až s odstupom času po ukončení implementácie. Obdržanie certifikácie od spoločnosti Zend je preto minimálne 50% záruka, že držiteľ certifikátu má šancu byť dobrým programátorom, pretože má.. Viac »

iPDF - Inteligentné PDF formuláre

-- Publikované 18.02.2011 --

Dňa 18.02.2011 bola spustená aplikácia pre generáciu online PDF dokumentov, prístupná na stránke http://synet.sk/i-pdf/online-pdf-formulars. Aplikácia je navrhnutá s cieľom umožniť rýchle vytvorenie a aktualizáciu online PDF dokumentov. V súčasnosti podporuje: Ajaxovú validáciu zadaných vstupných údajov Tzn. každá hodnota zadaná užívateľom do input elementu (text field, radio list, checkbox, textarea, dropdown select) je okamžite odoslaná na server, kde prebehne jej kontrola (validácia) a vyhodnotenie definícií. Ak napríklad užívateľ zadá písmeno do poľa v ktorom sú očakávané len číselné hodnoty, bude užívateľ okamžite upozornený na zadanie nesprávnej hodnoty. Prepočet formulí a vzťahov medzi vstupnými poliami Vzťahy vstupnými.. Viac »

Platobné rozhranie ČSOB - Zmluva o poskytnutí služby Platobné tlačidlo

-- Publikované 01.08.2009 --

ČSOB uzatvára s Virtulánym Obchodným Domom (VOD) Zmluvu o poskytnutí služby "Platobné tlačidlo", v rámci ktorej dohodne identifikačné parametre VOD. Zmluva zakotvuje povinnosť obchodníka: Použiť dodaný grafický element symbolizujúci implementovanú službu: Povinnú XML štruktúru parametrov odosielaných klientským prehliadačom na rozhranie serveru ČSOB banky: <zprava ofce="3100"> <obchodnik> <id></id> </obchodnik> <data> <nProtiucet></nProtiucet> <chKodBankaProti></chKodBankaProti> <nCastka></nCastka> <nKS></nKS> <chVS></chVS> <nSS></nSS> <vchPoleAV1></vchPoleAV1> <vchPoleAV2></vchPoleAV2> </data> </zprava> Povinnú XML štruktúru návratových parametrov odosielaných zo serveru ČSOB banky späť na klientský prehliadač: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body>     <GetCSOBResponce xmlns="csob/webservices/OFResponce">       <Status>string</Status>       <VS>string</VS>       <OF>string</OF>     </GetCSOBResponce>.. Viac »

Platobné rozhranie VÚB e-platby

-- Publikované 01.03.2009 --

Všeobecná úverová banka poskytuje záujemcom o priame platby na ich účet vo VÚB možnosť implementovať službu e-Platby. Jedná sa o technicky vyspelú službu disponujúcu štandardnými modernými bezpečnostnými prvkami s vhodne navrhnutou štruktúrou prenášaných parametrov. Významným plusom je publikovanie technických detailov implementácie priamo na stránach VÚB - pozri Technický popis k službe e Platby VÚB. Základná štruktúra parametrov odosielaných na rozhranie platobného servera VÚB: Povinné parametre: MID ID obchodu, ktoré prideľuje banka (maximálne 20 alfanumerických znakov bez medzier) AMT Suma SKK, maximálne 13 znakov (ako oddeľovac desatinných miest sa použije bodka [.]) VS Variabilný symbol, jednoznačný.. Viac »

Domáce a medzinárodné platobné brány, ako to funguje, výhody a nevýhody

-- Publikované 01.03.2009 --

Podľa náročnosti je možné rozlíšiť dve úrovne náročnosti platobnej transakcie: lokálna (jednobanková, vnútrobanková, intrabanková) platobná transakcia, tzn. realizovaná výlučnej klientami jednej a tej istej banky. Aby zákazník mohol zaplatiť zo svojho VUB účtu v nejakom online shope, musí mať vo VUB zriadený účet s povolenou službou internet banking a súčasne obchodník zriadenú službu pre príjem platieb na jeho účet v tejto banke. Táto služba je väčšinou bezplatná a je tak najjednoduchšia ako i najlacnejšia na implementáciu zo strany banky. medzinárodná ("medzibanková") platobná transakcia, tzn. transakcia požadujúca komunikáciu s niektorou medzinárodnou platobnou inštitúciou. Príkladom je platba medzinárodnou embosovanou kartou.. Viac »