Blogistické úlety a úsmevy zo života..

Mystik

-- Publikované 16.05.2013 --

Mystik Spoznal som kamennú tvár. Z jej očí číhal des, keď tmavý zástup mračných chmár blyskom v jej očiach značil lesk. Tvár, čo skamenela v dávnych časov vekoch a pohladiť ju smel len vietor, žiar a dážď. V jej vráskach doznela ozvena orgiových smiechov. Čas nad ňou rozprestrel egidný plášť. Jej zrenicu ľudia slinou zhanili, po tvári šliapali bezbožní pútnici a súc sťa otrok, ktorého do okov hodili hrdo tvár neskryla v tej bezbožnej štvanici. V tej tvári stigmy svätosti, bo pokorne znášala skúšania času. Plal oheň, vial víchor, zloby a radosti, čo nevzali, lež pozdvihli v tej.. Viac »

Niečo z mojej tvorby - poézia, próza

-- Publikované 15.04.2010 --

Kedysi som strašne mnoho čítal. Chodil som do mestskej knižnice a vynášal odtiaľ plnú nákupnú tašku kníh (limit bol najviac 10 kníh na dobu jedného mesiaca, avšak s mojou povesťou knižnej moly mi častokrát chápavé pani knihovníčky povolili aj jedenástu:-)), aby som ich najneskôr do konca druhého týždňa doniesol vrátiť všetky prečítané. Možno v tých časoch boli položené základy toho, čomu hovorím "hlúposť získaná z kníh". Bol som taký nabitý knižnými fantazmagóriami, že som nebol schopný zbaliť normálnu babu. Meradlom pre mňa bolo, či sa s dotyčnou nádejnou osobou dalo pozhovárať napríklad o Lietajúcom Albatrosovi od Julesa Verna,.. Viac »

Využiť hypotekárneho makléra?

-- Publikované 15.04.2009 --

V zásade existujú dva typy subjektov, s ktorými pri kúpe nehnuteľnosti môžete prísť do styku: Hypotekárny maklér Sprostredkuje klientovi financovanie prostredníctvom hypotekárnej banky, pričom dostáva provízie od banky, v ktorej sa rieši daný hypotekárny úver. Pre klienta sa týmto stáva táto služba bezplatná, nakoľko ani v banke nemá navýšenú, či už úrokovú sadzbu, alebo poplatok za spracovanie úveru, oproti tomu, ako keby sám žiadal o úver v danej banke. Je to subjekt zastupujúci Vaše záujmy pri komunikácii s bankou. Realitný maklér Sprostredkuje predaj nehnuteľnosti a berie províziu od klienta, rádovo v rozsahu 2,5 - 4% z ceny.. Viac »

Ako banka kalkuluje finančnú bonitu klienta

-- Publikované 30.04.2010 --

Vo všeobecnosti používa každá banka vlastný hodnotiaci model. V ňom má nastavené (vlastné) koeficienty pre jednotlivé zohľadňované položky, ktoré po prekalkulovaní poskytnú banke informáciu, akú čiastku by mal klient byť schopný dlhodobo splácať. Nasledujúci príklad je veľmi zjednodušeným všeobecným príkladom ohodnotenia bonity klienta: Koeficient / hodnota Výsledok* Údaje o klientovi*: - čistý mesačný príjem (dokladuje sa za posledné 3-6 mesiacov, ak nie je klientom banky) +30.000,- - splátky iných úverov a pôžičiek (leasing, spotrebný úver apod) - 0,- - počet vyživovaných detí .. Viac »

Mimoriadna splátka hypotéky - má zmysel?

-- Publikované 26.11.2010 --

Jednou z najťažších otázok pri uzatváraní Zmluve o poskytnutí hypotekárneho úveru je poznať odpoveď na otázku "Aký vplyv bude mať mimoriadna splátka hypotéky na moju finačnú bonitu v dlhodobom horizonte?". Tu nájdete čiastočnú odpoveď. Dnes uz banky štandardne uzatvárajú zmluvy, v ktorých umožňujú klientom mimoriadné splátky istiny poskytnutého úveru. Istinou sa rozumie suma poskytnutého úveru bez úrokov. Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí úveru si overte túto podstatnú informáciu - v žiadnom neuzatvárajte zmluvu, ktorá vám neumožní predčasné istiny splátky. Mimoriadna splátka istiny sa prejaví jedným z dvoch spôsobov: buď poklesne výška vašich mesačných splátok, a nezmení sa.. Viac »

Hypotéka z hľadiska banky

-- Publikované 15.04.2010 --

V uvedenom hypotetickom príklade získava banka mesačne od klienta 13.000,- Sk, čiže 4,68 milióna Sk v priebehu 30 rokov. Uvedená suma sa vnútorne člení na dve časti: istinu, t.j. poskytnutú sumu úveru 2 milióny, ktoré sa klient zaväzuje splatiť úroky, ktoré si banka vypočíta z poskytnutej istiny. Tieto činia za 30 rokov celkovo 2,68 milióna Sk. Nasledujúci graf znázorňuje príjem banky z poskytnutej hypotéky 2.000.000,- Sk počas splácania 30 rokov*: Všetko doteraz uvedené si klient relatívne ľahko prepočíta ešte pred podpisom zmluvy o hypoúvere. To, čo však nevie (alebo sa dozvie až po.. Viac »

Hypotéka z hľadiska klienta

-- Publikované 15.04.2010 --

Klienta zaujíma, či dokáže utiahnuť vypočítané splátky. Pre približnú predstavu - pri čistom mesačnom príjme 30.000,- Sk Vám VÚB poskytne hypotéku do výšky približne do výšky 2.000.000,- Sk*. (samozrejme, zohľadňujú sa mnohé faktory, ktorých výpočet pre zjednodušenie vynechávam). Pri fixácii úrokovej sadzby na 1 rok a dobe splatnosti 30 rokov Vám VÚB určí výšku mesačných splátok približne 13.000,- Sk. Tatrabanka Vám určí o trochu vyššie splátky rádovo o + 2-4% (platné ku polovici 2007). Aby si klient teda vykalkuloval celkové náklady na nehnuteľnosť, musí ku uvedenej sume 13.000,- pripočítať náklady súvisiace s užívaním nehnuteľnosti - tie sa v prípade.. Viac »